WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: III/19/14
Data aktu: 2014-12-29
Organ wydający: Rada Gminy Bukowiec
Tytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015
Data udzielenia wizy: 2014-12-31
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak