WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/21/14
Data aktu: 2014-12-22
Organ wydający: Rada Gminy Bobrowo
Tytuł: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
Data udzielenia wizy: 2014-12-31
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak