WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/46/14
Data aktu: 2014-12-22
Organ wydający: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Tytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Data udzielenia wizy: 2014-12-31
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak