WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: IV/14/2014
Data aktu: 2014-12-22
Organ wydający: Rada Miejska Inowrocławia
Tytuł: w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
Data udzielenia wizy: 2014-12-31
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak