WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/22/2014
Data aktu: 2014-12-22
Organ wydający: Rada Powiatu Chełmińskiego
Tytuł: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
Data udzielenia wizy: 2014-12-31
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak