WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: III/12/2014
Data aktu: 2014-12-22
Organ wydający: Rada Gminy Inowrocław
Tytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
Data udzielenia wizy: 2014-12-31
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak