WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: III/9/2014
Data aktu: 2014-12-22
Organ wydający: Rada Gminy Inowrocław
Tytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.
Data udzielenia wizy: 2014-12-31
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak