WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XVII/58/2014
Data aktu: 2014-12-22
Organ wydający: Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
Tytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok
Data udzielenia wizy: 2014-12-31
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak