WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: III/8/2014
Data aktu: 2014-12-19
Organ wydający: Rada Miejska w Barcinie
Tytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2015 rok
Data udzielenia wizy: 2014-12-29
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak