WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/8/14
Data aktu: 2014-12-19
Organ wydający: Rada Gminy Chełmża
Tytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.
Data udzielenia wizy: 2014-12-29
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak