WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/20/14
Data aktu: 2014-12-18
Organ wydający: Rada Gminy Włocławek
Tytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015.
Data udzielenia wizy: 2014-12-30
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak