WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II.12.2014
Data aktu: 2014-12-18
Organ wydający: Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska
Tytuł: w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
Data udzielenia wizy: 2014-12-29
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak