WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Zarządzenie
Numer aktu: 193/2014
Data aktu: 2014-12-29
Organ wydający: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Tytuł: w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gostycyn
Data udzielenia wizy: 2014-12-30
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak