WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/28/2014
Data aktu: 2014-12-19
Organ wydający: Rada Gminy Lniano
Tytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok.
Data udzielenia wizy: 2014-12-23
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak