WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: III/6/2014
Data aktu: 2014-12-18
Organ wydający: Rada Gminy Zławieś Wielka
Tytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
Data udzielenia wizy: 2014-12-23
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak