WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II.9.2014
Data aktu: 2014-12-17
Organ wydający: Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Tytuł: zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
Data udzielenia wizy: 2014-12-23
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak