WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: III/11/14
Data aktu: 2014-12-12
Organ wydający: Rady Miasta Bydgoszczy
Tytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (10)
Data udzielenia wizy: 2014-12-23
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak