WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/11/2014
Data aktu: 2014-12-09
Organ wydający: Rada Miejska w Górznie
Tytuł: w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
Data udzielenia wizy: 2014-12-19
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak