WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/12/2014
Data aktu: 2014-12-03
Organ wydający: Rada Gminy Osięciny
Tytuł: zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
Data udzielenia wizy: 2014-12-18
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak