WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Postanowienie
Numer aktu: 17/2014
Data aktu: 2014-12-12
Organ wydający: Komisarz Wyborczy we Włocławku
Tytuł: w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
Data udzielenia wizy: 2014-12-16
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak