WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Rozstrzygnięcie nadzorcze
Numer aktu: 115/2014
Data aktu: 2014-12-16
Organ wydający: Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Tytuł: w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 11 pkt 7 uchwały Nr XXXIX/405/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno
Data udzielenia wizy: 2014-12-16
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak