WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: RGK.0007.157.2014
Data aktu: 2014-12-08
Organ wydający: Rada Gminy Białe Błota
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.
Data udzielenia wizy: 2014-12-16
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak