WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XLIV/209/2014
Data aktu: 2014-10-28
Organ wydający: Rada Gminy Wielka Nieszawka
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data udzielenia wizy: 2014-12-15
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak