WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Zarządzenie
Numer aktu: 185/2014
Data aktu: 2014-12-12
Organ wydający: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Tytuł: w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku
Data udzielenia wizy: 2014-12-15
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak