WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Postanowienie
Numer aktu: 96/14
Data aktu: 2014-12-11
Organ wydający: Komisarz Wyborczy w Toruniu
Tytuł: w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
Data udzielenia wizy: 2014-12-15
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak