WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/11/2014
Data aktu: 2014-12-11
Organ wydający: Rada Gminy Gostycyn
Tytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
Data udzielenia wizy: 2014-12-15
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak