WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/6/14
Data aktu: 2014-12-10
Organ wydający: Rada Miasta Wąbrzeźno
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data udzielenia wizy: 2014-12-15
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak