WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Rozstrzygnięcie nadzorcze
Numer aktu: 105/2014
Data aktu: 2014-12-12
Organ wydający: Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Tytuł: w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/331/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
Data udzielenia wizy: 2014-12-15
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak