WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/14/14
Data aktu: 2014-12-05
Organ wydający: Rada Miejska w Mogilnie
Tytuł: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2015 r.
Data udzielenia wizy: 2014-12-11
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak