WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XLIV/362/2014
Data aktu: 2014-11-13
Organ wydający: Rada Gminy Raciążek
Tytuł: w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Data udzielenia wizy: 2014-12-11
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak