WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XLIV/361/2014
Data aktu: 2014-11-13
Organ wydający: Rada Gminy Raciążek
Tytuł: w sprawie w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
Data udzielenia wizy: 2014-12-11
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak