WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XXXV/306/14
Data aktu: 2014-10-30
Organ wydający: Rada Gminy Włocławek
Tytuł: w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
Data udzielenia wizy: 2014-12-11
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak