WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Postanowienie
Numer aktu: 11/2014
Data aktu: 2014-12-08
Organ wydający: Komisarz Wyborczy we Włocławku
Tytuł: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Data udzielenia wizy: 2014-12-10
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak