WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: III/7/2014
Data aktu: 2014-12-08
Organ wydający: Rada Gminy Osielsko
Tytuł: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
Data udzielenia wizy: 2014-12-09
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak