WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/8/2014
Data aktu: 2014-12-05
Organ wydający: Rada Gminy Płużnica
Tytuł: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica
Data udzielenia wizy: 2014-12-10
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak