WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: III/12/2014
Data aktu: 2014-12-08
Organ wydający: Rada Gminy Ciechocin
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Data udzielenia wizy: 2014-12-09
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak