WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/7/14
Data aktu: 2014-12-03
Organ wydający: Rada Gminy Sicienko
Tytuł: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
Data udzielenia wizy: 2014-12-10
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak