WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: I/6/2014
Data aktu: 2014-12-01
Organ wydający: Rada Miasta Radziejów
Tytuł: w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Data udzielenia wizy: 2014-12-09
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak