WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Postanowienie
Data aktu: 2014-12-04
Organ wydający: Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy
Tytuł: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Data udzielenia wizy: 2014-12-08
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak