WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Zarządzenie
Numer aktu: 22/14
Data aktu: 2014-11-28
Organ wydający: Wójt Gminy Wąpielsk
Tytuł: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
Data udzielenia wizy: 2014-12-08
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak