WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/7/2014
Data aktu: 2014-12-05
Organ wydający: Rada Miejska w Strzelnie
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Data udzielenia wizy: 2014-12-09
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak