WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/6/2014
Data aktu: 2014-12-05
Organ wydający: Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim
Tytuł: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Data udzielenia wizy: 2014-12-08
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak