WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/15/2014
Data aktu: 2014-12-03
Organ wydający: Rada Gminy Osięciny
Tytuł: w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Data udzielenia wizy: 2014-12-08
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak