WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/9/2014
Data aktu: 2014-12-05
Organ wydający: Rada Gminy Świecie nad Osą
Tytuł: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
Data udzielenia wizy: 2014-12-08
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak