WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Postanowienie
Numer aktu: 83/14
Data aktu: 2014-12-02
Organ wydający: Komisarz Wyborczy w Toruniu
Tytuł: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Data udzielenia wizy: 2014-12-04
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak