OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
w BYDGOSZCZY

 z dnia 1 grudnia 2014 r.


uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

 Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w których w dniu 30 listopada 2014 r. przeprowadzane było ponowne głosowanie.

Część I.
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.  W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 43 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 85 kandydatów zgłoszonych przez 66 komitetów wyborczych, w tym w 1 gminach i miastach, w których na liście kandydatów pozostał tylko jeden kandydat.

2.  Uprawnionych do głosowania było 724582 osób, w tym 13 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 273057 wyborcom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 273041 wyborców, to jest 37,68% uprawnionych do głosowania.

5.  Głosów ważnych oddano 269637, to jest 98,75% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.  Głosów nieważnych oddano 3404, to jest 1,25% ogólnej liczby głosów oddanych.

7.  Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 1659, to jest 48,74% ogólnej liczby głosów nieważnych.

8.  Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 1523, to jest 44,74% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1.  W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 43 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1)  41 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu;

2)  2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu.

Część II.
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 1.

 Wybory Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał CIEŚLA Andrzej zgłoszony przez KWW Aleksandrowskie Forum Samorządowe.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9913, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 3500 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3500 wyborców,
co stanowi 35,31 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 2079 głosów ważnych.

Rozdział 2.
Wybory Burmistrza Miasta Nieszawa

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał JANKOWSKI Przemysław Tomasz zgłoszony przez
KWW "Zacznijmy od Nowa"

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1670, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3.  Karty do głosowania wydano 1075 osobom, w tym 1 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1075 wyborców,
co stanowi 64,37% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 721 głosów ważnych.

Rozdział 3.
Wybory Wójta Gminy Zakrzewo

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał NENCZAK Artur zgłoszony przez KWW Zakrzewo.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2953, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 1552 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1552 wyborców,
co stanowi 52,56% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 805 głosów ważnych.

Rozdział 4.
Wybory Wójta Gminy Brodnica

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał ŁUKASZEWSKI Edward zgłoszony przez KWW "Współpraca i Rozwój".

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5989, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 1796 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1795 wyborców, co stanowi 29,97% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1117 głosów ważnych.

Rozdział 5.
Wybory Wójta Gminy Brzozie

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał BŁASZKIEWICZ Bogusław zgłoszony przez KWW Bogusława Błaszkiewicza.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2931, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 1512 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1512 wyborców, co stanowi 51,59% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 780 głosów ważnych.

Rozdział 6.
Wybory Wójta Gminy Osiek

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał WOLFRAM Kazimierz zgłoszony przez KWW Ruch Samorządowy.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3244, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 1682 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1682 wyborców, co stanowi 51,85% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 876 głosów ważnych.

Rozdział 7.
Wybory Wójta Gminy Białe Błota

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 45,94 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 8.

Wybory Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, jeden kandydat, zgłoszony przez uzyskał wymaganą liczbę głosów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 34,95 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1833 głosów ważnych.

Rozdział 9.
Wybory Burmistrza Miasta Chełmna

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał KĘDZIERSKI Mariusz Arkadiusz zgłoszony przez KWW "Przyszłość Chełmna".

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15650, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 5371 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5373 wyborców, co stanowi 34,33% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 3252 głosów ważnych.

Rozdział 10.
Wybory Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał PIĄTKOWSKI Mariusz Jan zgłoszony przez KWW NAS Mariusza Piątkowskiego.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10070, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 5073 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5074 wyborców, co stanowi 50,39% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 3938 głosów ważnych.

Rozdział 11.
Wybory Wójta Gminy Zbójno

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał KUKIELSKA Katarzyna zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3514, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 2162 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2162 wyborców, co stanowi 61,53% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1353 głosów ważnych.

Rozdział 12.
Wybory Wójta Gminy Grudziądz

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał RODZIEWICZ Andrzej Henryk zgłoszony przez KWW Andrzeja Rodziewicza Blisko Ludzi.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9311, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 3154 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3154 wyborców, co stanowi 33,87% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 2109 głosów ważnych.

Rozdział 13.
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał KOBYLSKI Rafał zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6503, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 3047 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3047 wyborców, co stanowi 46,86% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1863 głosów ważnych.

Rozdział 14.
Wybory Wójta Gminy Rogóźno

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał SZPRINGIEL Henryk Stanisław zgłoszony przez KWW "Jedność Gminy".

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3238, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 1436 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1436 wyborców, co stanowi 44,35% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 736 głosów ważnych.

Rozdział 15.
Wybory Prezydenta Miasta Inowrocławia

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 36,20 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 16.
Wybory Burmistrza Gniewkowa

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 41,62 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 17.
Wybory Wójta Gminy Rojewo

. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 45,84 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 18.
Wybory Burmistrza Miasta Lipna

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał BANASIK Paweł Piotr zgłoszony przez KWW-Zgoda-Prawo-Sprawiedliwość.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11514, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 5058 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5058 wyborców,
co stanowi 43,93% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 3205 głosów ważnych.

Rozdział 19.
Wybory Wójta Gminy Chrostkowo

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał LORENC Mariusz zgłoszony przez KWW Mariusza Lorenca.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2427, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 1298 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1298 wyborców,
co stanowi 53,48% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 840 głosów ważnych.

Rozdział 20.
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał WAŚKO Jacek zgłoszony przez KWW Jacka Waśko.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6377, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3.  Karty do głosowania wydano 2742 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2742 wyborców,
co stanowi 43,00% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1464 głosów ważnych.

Rozdział 21.
Wybory Burmistrza Strzelna

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi .

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 47,92 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 22.
Wybory Burmistrza Kcyni

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 48,40 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 23.
Wybory Wójta Gminy Sadki

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi .

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 41,14 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 24.
Wybory Burmistrza Szubina

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 32,07 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 25.
Wybory Wójta Gminy Dobre

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał ŚPIBIDA Stefan Czesław zgłoszony przez KWW Gminna Wspólnota Samorządowa "Zgoda".

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4561, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 2621 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2621 wyborców,
co stanowi 57,46% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1331 głosów ważnych.

Rozdział 26.
Wybory Wójta Gminy Topólka

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał DYBOWSKI Marek zgłoszony przez KWW "Zmiany
i Rozwój".

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4129, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 2741 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2739 wyborców,
co stanowi 66,34% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1622 głosów ważnych.

Rozdział 27.
Wybory Wójta Gminy Brzuze

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał KOPROWSKI Jan zgłoszony przez KWW Gminy Brzuze.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4345, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 2515 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2515 wyborców,
co stanowi 57,88% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1494 głosów ważnych.

Rozdział 28.
Wybory Wójta Gminy Wąpielsk

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał GÓRSKI Dariusz Piotr zgłoszony przez KWW Czas Dobrych Gospoadzry w Gminie Wąpielsk.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3353, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 1699 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1699 wyborców,
co stanowi 50,67% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 938 głosów ważnych.

Rozdział 29.
Wybory Burmistrza Więcborka

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi .

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 40,14 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 30.
Wybory Wójta Gminy Dragacz

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 44,75 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 31.
Wybory Wójta Gminy Drzycim

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi .

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 43,97 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 32.
Wybory Wójta Gminy Jeżewo

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 43,42 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 33.
Wybory Wójta Gminy Pruszcz

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 43,76 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 34.
Wybory Wójta Gminy Zławieś Wielka

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał SURDYKA Jan Antoni zgłoszony przez KWW "Nowy Czas".

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10014, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3.  Karty do głosowania wydano 3679 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3679 wyborców, co stanowi 36,74% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 2286 głosów ważnych.

Rozdział 35.
Wybory Wójta Gminy Lubiewo

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi .

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 61,26 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 36.
Wybory Burmistrza Chodcza

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał GRABCZYŃSKI Jarosław Piotr zgłoszony przez KWW Wspólnota Samorządowa.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5119, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 2621 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2621 wyborców,
co stanowi 51,20% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1729 głosów ważnych.

Rozdział 37.
Wybory Wójta Gminy Fabianki

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał SŁOMSKI Zbigniew zgłoszony przez KWW Zaufanie, Współpraca, Sukces.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7673, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 2720 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2719 wyborców,
co stanowi 35,44% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 2001 głosów ważnych.

Rozdział 38.
Wybory Burmistrza Izbicy Kujawskiej

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał DORABIAŁA Marek zgłoszony przez KWW Wspólnota Gminy Izbica Kujawska.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6254, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 3558 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3558 wyborców,
co stanowi 56,89% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1892 głosów ważnych.

Rozdział 39.
Wybory Wójta Gminy Lubanie

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskała KRZYŻAŃSKA Larysa Katarzyna zgłoszona przez
KWW Lubańska Wspólnota Samorządowa.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3761, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 2290 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2289 wyborców,
co stanowi 60,86% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 1366 głosów ważnych.

Rozdział 40.
Wybory Burmistrza Lubrańca

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał WRZESIŃSKI Krzysztof Piotr zgłoszony przez
KWW Wspólnota Samorządowa.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8170, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano 4587 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4587 wyborców,
co stanowi 56,14% uprawnionych do głosowania.

6.  Wybrany kandydat uzyskał 2564 głosów ważnych.

Rozdział 41.
Wybory Burmistrza Żnina

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 44,61 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 42.
Wybory Prezydenta Miasta Bydgoszczy

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał zgłoszony przez .

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła , w tym obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.  Karty do głosowania wydano osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)  wyborców, co stanowi 31,32 % uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał głosów ważnych.

Rozdział 43.
Wybory Prezydenta Miasta Włocławek

1.  Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał WOJTKOWSKI Marek zgłoszony przez KW Platforna Obywatelska RP.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 91568, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3.  Karty do głosowania wydano 34001 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33997 wyborców,
co stanowi 37,13% uprawnionych do głosowania.

5.  Wybrany kandydat uzyskał 21662 głosów ważnych

 


Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy

Andrzej Siuchniński


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072