WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: II/10/14
Data aktu: 2014-12-02
Organ wydający: Rada Miejska w Tucholi
Tytuł: w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2015 r.
Data udzielenia wizy: 2014-12-04
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak