WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: Nr I/9/14
Data aktu: 2014-11-27
Organ wydający: Rada Gminy Radomin
Tytuł: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Data udzielenia wizy: 2014-12-03
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak