WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Postanowienie
Numer aktu: 3/2014
Data aktu: 2014-11-28
Organ wydający: Komisarz Wyborczy we Włocławku
Tytuł: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Data udzielenia wizy: 2014-12-01
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak