WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XXVIII/155/2014
Data aktu: 2014-11-13
Organ wydający: Rada Gminy Bądkowo
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Data udzielenia wizy: 2014-12-01
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak